AKTUALNO VODSTVO

Upravni odbor:
1. Jani Dimec (predsednik)
2. Dejan Žmavc (podpredsednik)
3. Sašo Kocbek (sekretar)
4. Tadej Vajzman
5. Rok Lorenčič
6. Damjan Žmavc
7. Žiga Šipek

Nadzorni odbor:
1. Boštjan Sakelšek
2. Denis Trstenjak
3. Sergej Košnik

Disciplinska komisija:
1. Jani Druzovič
2. Erik Kladošek
3. Uroš Pelcl

Tehnični sektor:
1. David Poljanec