AKTUALNO VODSTVO

Upravni odbor:
1. Jani Dimec (predsednik)
2. Dejan Žmavc (podpredsednik)
3. Sašo Kocbek (sekretar)
4. Denis Trstenjak
5. Rok Lorenčič
6. Damjan Žmavc
7. Boštjan Sakelšek

Nadzorni odbor:
1. Tadej Vajzman
2. Jože Majer
3. Edvard Žižek

Disciplinska komisija:
1. Milan Perkovič
2. Aljoša Duh
3. Jure Šimek

Tehnični sektor:
1. David Poljanec